ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА ПРОДАЖ КВИТКІВ НА ЗАХІД (ПРОДАЖ КВИТКІВ НА САЙТІ)

СПД Риляк І.В., іменоване надалі «Виконавець», укладає цей Договір із будь-якою фізичною або юридичною особою, яка має назву надалі «Замовник». Даний Договір є договором приєднання й регламентує правовідносини Сторін відповідно до статті 634 та пунктом 2 статті 641 Цивільного Кодексу України.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ
1.1. Замовник — фізична або юридична особа, яка прийняла в повному обсязі й без винятків умови оферти (яка вчинила акцепт оферти).
1.2. Виконавець — Суб’єкт підприємницької діяльності   Риляк Ірина Василівна.
1.3. Інтернет-магазин — інтернет-сайт, який має адресу в мережі Інтернет https://www.biznesproruv.com,  яка належить Виконавцю (далі — Сайт).
1.4. Замовлення — рішення Замовника придбати Квиток на Захід і / або Відеоматеріал Заходу, яке оформлене в інтернет-магазині.
1.5. Захід — Конференція та / або Виставка, яку організовує СПД Риляк І.В  або інша особа, в інтересах якої діє СПД Риляк І.В. Інформація про Заходи розміщена на Сайті.
1.6. Квиток — електронний документ, що купується за плату, що засвідчує право на відвідування Заходів (вхідні квитки на Виставку і / або Конференцію). Один Квиток дійсний на одну особу.
1.7. Відеоматеріал Заходу — електронний запис візуальної інформації, представленої у формі відеосигналу або цифрового потоку відеоданих. Відеоматеріали Заходів мають на увазі запис сукупності подій, які відбуваються на Заході. Відеоматеріал надається тільки для особистого некомерційного використання.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цієї оферти є продаж Замовнику квитка для відвідування і / або Відеоматеріалу конкретного Заходу із запропонованих в інтернет-магазині на умовах цієї Оферти і Правил оформлення замовлення на придбання вхідних квитків на виставки й конференції.
2.2. Акцептом цієї Оферти визнається тільки вчинення Покупцем у сукупності таких дій:
— заповнення форми заявки на Сайті;
— оплата Замовлення в повному обсязі.
2.3. Акцепт Замовника є безумовним прийняттям Замовником умов цього договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. З моменту укладення цього договору надавати Замовнику шляхом направлення електронною поштою Квиток на Захід і / або Відеоматеріал, що вказано в заявці Замовника.
3.1.2. Інформувати Замовника про будь-які внесені зміни й доповнення щодо Заходу за допомогою розміщення інформації про зміни на Сайті.
3.1.3. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Замовника й не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Вимагати від Замовника повної згоди з умовами оферти.
3.2.2. Вдаватися до послуг третіх осіб для приймання платежів за Квитки та / або Відеоматеріали.
3.2.3. В односторонньому порядку змінювати програму Заходу, розміщуючи відповідні зміни на Сайті.
3.2.4. Відключати і включати Сайт, проводити профілактичні роботи на сервері та іншому обладнанні, залученому в роботі Сайту в зручний час, інформуючи про це Замовників на Сайті.
3.2.5. Виконавець залишає за собою право невиконання Послуг у разі виникнення форс-мажорних ситуацій (пункт 6 цього Договору).
3.2.6. Виконавець залишає за собою право здійснювати розсилку інформаційних матеріалів і рекламних матеріалів на контактні дані Замовника. Внесенням оплати (частини оплати) за цим Договором Замовник підтверджує згоду Замовника на отримання інформаційних матеріалів і рекламних матеріалів про товари / роботи / послуги, пропонованих Виконавцем та / або контрагентами Виконавця, а також інформації, що уточнює раніше розіслані Виконавцем матеріали. Замовник підтверджує згоду Замовника на отримання від Виконавця (з будь-яких акаунтів, які перебувають у користуванні Виконавця) розсилок, електронних розсилок та інших розсилок (індивідуальних і масових), що здійснюються Виконавцем на свій розсуд для інформування про новини індустрії та / або рекламування товарів / робіт / послуг, пропонованих Виконавцем та / або контрагентами Виконавця.
3.3. Замовник зобов’язується:
3.3.1. До моменту укладення цього договору ознайомитися з умовами цього договору та вартістю квитків і / або Відеоматеріалів на Сайті.
3.3.2. Погодитися з умовами цієї Оферти.
3.3.3. Вибрати Відеоматеріал і / або Квиток на Захід, який Замовник бажає придбати, з дотриманням передбачених на Сайті вікових обмежень.
3.3.4. Вказувати правдиву інформацію про свої дані під час покупки Квитка та / або Відеоматеріалу. У разі, якщо Замовник відмовився надати необхідні дані, Виконавець має право відмовити в продажі квитка та / або Відеоматеріалу.
3.3.5. Самостійно перевірити дані замовлення перед оформленням Замовлення. Замовник несе повну відповідальність за правдивість інформації і правомірність вживання даних, використаних ним під час оформлення Замовлення.
3.3.6. Сплатити в повному обсязі вартість Замовлення відповідно до Правил оформлення замовлення на придбання вхідних квитків на виставки й конференції.
У разі потреби отримання підтверджувальних документів — звернутися до особи, яка безпосередньо прийняла платіж (до оператора з переказу грошових коштів або до того, хто здійснив приймання грошових коштів).
3.3.7. На вимогу представників компанії СПД Риляк І.В (особи з бейджом — «Організатор») або на вимогу співробітників сторонніх організацій, залучених СПД Риляк І.В (охорона, персонал у зоні реєстрації), надавати документ, який засвідчує особу Замовника, під час отримання бейджа (квитка), який засвідчує дозвіл на прохід на Захід.
3.3.8. На вимогу представників компанії СПД Риляк І.В (особи з бейджом — «Організатор») або на вимогу співробітників сторонніх організацій, залучених СПД Риляк І.В  (охорона, персонал у зоні реєстрації), надавати документ, який засвідчує особу Замовника, у разі будь-якого повторного заходу на територію Заходу.
3.3.9. Зобов’язується не використовувати послуги Виконавця, у чому б вони не виражалися (зокрема, але не обмежуючись: стендовий простір, реклама на території всього Заходу, інформація для рекламних повідомлень, інформація для новинних повідомлень на сайті й соціальних мережах Виконавця й будь-які інші послуги), для поширення / просування інформації про свої (Замовника) і / або третіх осіб товари, послуги, а також про захід (зокрема, але не обмежуючись: «вечірка», афтепаті, конференція, виставка, семінар, конкурс та інше), призначене на період місяць «до» й місяць «після» Заходу, зазначеного в пункті 1.5. справжньої угоди.
3.3.10. Не застосовувати Відеоматеріали в інших цілях, крім особистих некомерційних цілей.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Оформити Замовлення на Сайті. Замовник визнає, що в разі використання сервісу Виконавця, він повною мірою й беззастережно приймає умови цієї Оферти незалежно від того, яким способом була здійснена купівля товару.
3.4.2. Вибирати спосіб оплати Замовлення із запропонованих на Сайті.

4. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ
4.1. Замовник може анулювати Квиток не пізніше ніж за 72 години до початку Заходу.
У разі анулювання Квитка, Виконавець повертає Замовнику отриману від останнього суму оплати за Замовлення тим самим засобом електронного платежу, яким було отримано платіж, і на ті самі реквізити рахунку (електронного гаманця), з якого здійснювалася оплата Замовником.
4.2. У разі скасування Заходу Замовнику повертається повна вартість Квитків. Повернення вартості Квитків, проданих зі знижкою, здійснюється з урахуванням отриманих знижок.
У цьому разі Виконавець повертає Замовнику отриману від останнього суму оплати за Замовлення тим самим засобом електронного платежу, яким було отримано платіж, і на ті самі реквізити рахунку (електронного гаманця), з якого здійснювалася оплата Замовником.
4.3. Оплата за Відеоматеріали не повертається.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ
5.1. Виконавець не несе відповідальність в разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, яка виникла через неправдивість, недостатність або несвоєчасність підтверджувальних  відомостей, наданих Замовником, а також, які виникли внаслідок інших порушень умов цієї Оферти з боку Замовника.
5.2. Виконавець не несе відповідальності в разі невідвідування Замовником Заходу за обставинами, незалежних від Виконавця (організатора Заходу).
5.3. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність Заходу очікуванням Замовника і його суб’єктивним  оцінюванням.
5.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-яке особисте майно Відвідувача, яке було втрачене, пошкоджене або іншим чином повністю або частково втрачене на Заході. У зазначених випадках власник втраченого майна має право (на власний розсуд) звернутися з відповідними заявами до правоохоронних органів із метою встановлення істини та притягнення до відповідальності винних осіб. Відвідувачі не повинні своїми діями, виробленими через повну або часткову втрату майна, порушувати нормальний перебіг Заходу, створювати будь-які складності / перешкоди / незручності для присутніх на Заході осіб, зокрема для розв’язання питань, пов’язаних із втраченим майном.
5.5. Сторони будуть докладати всіх зусиль для досягнення згоди щодо спірних питань через переговори. У разі неможливості досягнення згоди на переговорах, суперечки, які виникли, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.
5.6. З усіх інших питань, не передбачених у цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин.
6.2. До обставин непереборної сили належать: стихійні лиха, воєнні дії, загальнодержавна криза, страйки в області або регіоні, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних і енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, що виразилися в діях, спрямованих на несанкціонований доступ та / або виведення з ладу програмного та / або апаратного комплексу кожної зі Сторін.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ
7.1. Замовник несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіну) та пароля, а також за всі дії, вироблені під такою назвою (логіном) і паролем.
7.2. Виконавець не несе відповідальності й не відшкодовує збитки, які виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами ідентифікаційних даних Замовника.

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
Фізична особа – підприємець  Риляк Ірина Василівна
код ЄДРПОУ 2851200926
Р\Р 26002053804684 в Приватбанк МФО 312378
Адреса : 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Минайська, 23 “А”
Тел. + 38 (050) 977–44–40
E-mail: irylyak@ukr.net